ХАРТИИ ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

•             Едностранно промазана хартия
•             Произведена от чиста целулоза
•             Двукратно третирана страна за печат
•             Отлични резултати на печат
•             Добър контраст
•             Хомогенна свето пропускливост
•             Приложение за Back-lit

•             Едностранно промазана хартия
•             Произведена от чиста целулоза
•             Двукратно третирана страна за печат
•             Отлични резултати на печат
•             Blue back за отлично затъмняване на основата
•             Устойчива на мачкане и нараняване на печата
•             Водоустойчива.
•             Добро залепване на всякакъв вид повърхности