МЕДИИ ЗА ОФСЕТ И СИТОПЕЧАТ

MACal 8128/8129/8199 са 2 годишни PVC фолиа за UV офсети сито –печат. Продуктите осигурявят трайност на цвета при външни и вътрешни експозиции.

Starvinyl – висококачествено фолио за сито и офсет печат за стикери за реклама, промоционални кампании, емблеми и етикети за вътрешно и външно монтиране.