logo

BG MK

facebook

Kornit Direct to Garment Solutions

Kornit Breeze компактен но въпреки това високотехнологичен и производителен t-shirt принтер.

Kornit Storm II индустриален цифров DTG принтер проектиран за отпечатване на голям обем дрехи, позволяващ 24/7 non stop промишлена употреба.