ФОЛИА ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

PV 828/829/899са 2 годишни PVC фолиа за печат с мастила на солвентна база. Продуктите осигурявят трайност на цвета при външни и вътрешни експозиции за кратко и средносрочни вътрешни и външни реклами и промоции върху плоски или леко закривени повърхности.

IMAGin® JT 5122P JT 524P са 3 годишни PVC фолиа за печат с мастила на солвентна база за кратко и средносрочни вътрешни и външни реклами и промоции върху плоски или леко закривени повърхности. Продуктите осигурявят трайност на цвета при външни и вътрешни експозиции.>

IMAGin® JT 5822P е 3 годишно PVC фолио за печат с мастила на солвентна база за кратко и средносрочни вътрешни и външни реклами и промоции върху плоски или леко закривени повърхности.

IMAGin® JT 5921 P са 5 годишни полимерни PVC фолиа за печат с мастила на солвентна база за дълготрайни външни реклами и промоции върху плоски, леко закривени, релефни и силно начупени повърхности.

IMAGin® JT 5529 P и MBF са 10 годишни полимерни /с параметри на каст/ PVC фолиа за печат с мастила на солвентна база за дълготрайни външни реклами и промоции върху плоски, леко закривени, релефни и силно начупени повърхности.

Перфо фолио в ширини 98, 106, 127, 137 и 152 см. Хартиена подложка - 140 гр/м².